De pakhuizen, thans genummerd Nieuwe Uilenburgerstraat 13-23, dragen namen en gevelstenen met voorstellingen van Duitse steden langs de Rijn: Keulen, Koblenz, Mainz, Frankfort, Bonn en Mannheim. Nicolaes Le Seutre stierf kort na de plechtigheid. Maria trouwde in 1716 met de vermogende mr. Cornelis Trip. De pakhuizen vererfden vervolgens in de families Trip, Boreel en Van de Poll en de troffel werd in 1912 door een van de nazaten aan de stad Amsterdam geschonken. Het museum bezit een fraaie collectie troffels die de bouw van allerlei panden in de stad memoreren, sommige van die gebouwen bestaan nog, andere zijn inmiddels gesloopt. Meer informatie