De Digitale Stad (DDS), net twee weken eerder gelanceerd, was aanwezig met vijf voor het publiek toegankelijke computers. DDS wordt in het programmaboekje omschreven als "De Digitale Stad van De Balie is een met computer en modem te betreden datalandschap dat is aangesloten op het wereldwijde computernetwerk Internet".

Frans was namens het museum betrokken bij de conferentie. Hij organiseerde een scholierenprijsvraag waar meer dan 200 Amsterdamse scholieren aan mee deden. De vraag luidde: "Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen in de stad...?".

VONDSTKAART: De Stadviseurs

DE VONDST
Bekijk de vondst (pdf)

TITEL
De Stadviseurs.

VINDJAAR
2014.

VINDPLAATS
Bibliotheek van het Amsterdam Museum.

HERKOMST
De stadsconferentie was georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek en de afdeling Bestuurscontacten van de gemeente Amsterdam.

JAAR VAN VERVAARDIGING
1994.

VERVAARDIGER
De vormgeving is verzorgd door Mieke Gerritzen en Marjolijn Ruyg.

TECHNIEK
Papier.

AFMETINGEN
79,3 bij 52,4 cm.
De krant werd een aantal keren gevouwen en bestaat uit 12 delen, elk met eigen inhoud.

INHOUD
In deze krant wordt het programma van de eerste Amsterdamse stadsconferentie, die op zaterdag 29 januari 1994 gehouden werd in de Beurs van Berlage, gepresenteerd.

De stadsconferentie stond in het teken van de directe toekomst van Amsterdam. De conferentie was georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek en de gemeente Amsterdam. Centraal stond de vraag wat de bewoners van Amsterdam vonden wat er moest gebeuren. Verschillende groepen presenteerden hun mening en de politieke partijen waren aanwezig om in discussie te gaan.

DDS was een van de deelnemers. De krant bevat informatie over het project De Digitale Stad. DDS wordt omschreven als "De Digitale Stad van De Balie is een met computer en modem te betreden datalandschap dat is aangesloten op het wereldwijde computernetwerk Internet". DDS was opgezet rond de gemeenteraadsverkiezingen, die 2 maart 1994 gehouden werden. Het stadhuis van Amsterdam was onderdeel van het netwerk. Je kon bestuurlijke informatie van de gemeente opvragen en discussiëren met raadsleden en andere politieke vertegenwoordigers.

FUNCTIE
Programma van en informatie over de eerste Amsterdamse stadsconferentie.

BIJZONDERHEDEN
Frans Oehlen was betrokken namens het Amsterdam Museum. Hij organiseerde een scholierenprijsvraag. Ruim 200 Amsterdamse scholieren deden mee aan de prijsvraag: "Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen in de stad...?". De prijsvraag werd gehouden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De prijswinnende inzendingen werden geëxposeerd tijdens de Stadsconferentie.

Een van de inzendingen was het zelfportret van groep 4a van Basisschool Onze Wereld. Het portret van de klas hing tijdens de stadsconferentie als podiumdecoratie in de Beurs van Berlage. Bekijk het portret en lees meer: Klassenportret uit 1994 door Frans Oehlen.

Stadsvisies
In onze eerdere vondst De Digitale Stad krant uit 1994 stond de volgende aankondiging:
"De politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma neergeschreven waar zij de komende vier jaar met Amsterdam aar toe willen. In de Beurs van Berlage wordt op zaterdag 29 januari 1994 een grote bijeenkomst georganiseerd waar elke Amsterdammer zijn of haar visie kan geven op de toekomst van Amsterdam. 'Stadsvisies' is de naam waaronder het plaatsvindt. Debatten op verschillende podia (waaronder en boksring), statements via de speakerscorner, twaalf uur live televisie door Hoeksteen TV, culturele acts, gecomputeriseerde meningsuitwisselingen via De Digitale Stad, een proef van het correctieve referendum, maquettes van scholen, diapresentaties, verhalen en muziek vormen de ingrediënten van de dag. De bedoeling is om een alternatief podium te bieden voor produktieve confrontaties tussen 'de stad' en 'de politiek'. Alles wat de stad betreft heeft een plek op de dag. Tachtig groepen presenteren hun visies de lokale politici nemen de handschoen op en in het slotdebat worden de lijsttrekkers van de partijen ondervraagd. De stadsconferentie wordt georganiseerd door het Instituut voor Politieke Communicatie en de afdeling Bestuurscontacten van de Gemeente Amsterdam. Voor meer informatie kunt u terecht bij Maria Douwes: mariad(at)hacktic.nl"

MET DANK AAN
Frans Oehlen van de afdeling E-Cultuur (Documentatie & Fotografie) van het Amsterdam Museum.