Een van de schilderijen die op reis gaan, is dit grote schuttersstuk van Nicolaes Pickenoy waarop de compagnie van kapitein Jacob Backer en luitenant Jacob Rogh is afgebeeld. Pickenoy is de grootste leverancier van schuttersstukken in Amsterdam en schilderde tussen 1630 en 1645 maar liefst vijf groepsportretten van schutters. Op dit schilderij uit 1632 zijn de schutters afgebeeld aan een schuttersmaaltijd, misschien naar aanleiding van het afscheid van kapitein Jacob Backer (1572-1643). Samen met luitenant Jacob Rogh (1586-1670) bevindt hij zich links aan tafel. Vaandrig Roelof Bicker (1611-1656), prominent op de voorgrond, is zojuist binnengekomen. Als opvolger van Jacob Backer zal de lege stoel voor hem zijn bedoeld. Meer informatie