Binnen het klimaat dat in de 19de eeuw opkwam de grootse vaderlandse geschiedenis te bezingen, paste ook het initiatief tot het plaatsen van een beeld op de Dam -als landelijk podium- om de eensgezinde strijd tegen de Belgen te eren. De toepasselijke, officiële naam was De Eendracht, maar aangezien velen het beeld niet fraai vonden, werd het in de volksmond al ras ‘Naatje’ genoemd. Op dit schilderij van R.J. van Arum zien we dit beeld, pal voor het Paleis op de Dam, en rechts hiervan de Beurs van Zocher op de plaats waar nu de Bijenkorf staat. Het beeld, dat hier op 27 augustus 1856 door Koning Willem III werd onthuld, werd weer weggehaald in 1913. In Amsterdam was nog lang een bekend deuntje: Naatje op de Dam / Die moest verdwijnen – Die moest verdwijnen / Naatje op de Dam / Die moest verdwijnen voor de elektrieke tram. Meer informatie