Vorstelijke bezoeken aan Amsterdam werden doorgaans opgeluisterd met tal van festiviteiten. Tijdens het bezoek van tsaar Peter de Grote en zijn groot gezantschap was het spiegelgevecht op het IJ het absolute hoogtepunt van het feestprogramma. Dit spectaculaire schijngevecht tussen twee scheepseskaders trok zowel langs als op het water buitengewoon veel belangstelling. Het is waarschijnlijk, dat Casper Luyken, de maker van deze prent, dit bijzondere schouwspel met eigen ogen gezien heeft. Helaas ontbreekt op de prent  het daarbij behorende verslag van deze gebeurtenis, dat door de uitgever Carel Allart onder de prent gedrukt werd. Een andere voorstelling van dit evenement in de collectie van het AHM werd door Abraham Storckgeschilderd. 

Kijk hier voor meer informatie over het object