De serie was de middelste van de drie series postzegels die de Kabouterbeweging uitgaf in een tijdspanne van zeven maanden. Dit gebeurde onder de vlag van Oranje Vrijstaat, die eerder dat jaar was geproclameerd als koepel voor alternatieve initiatieven. Eén van de vele ideeën was het opzetten van een eigen postdienst in Amsterdam. Er waren vier afgiftepunten, allen in het centrum; om de post te bezorgen waren er twee vaste en enkele losse kabouterbestellers. Met de postdienst werd een batig saldo behaald, dat werd gestort in de gezamenlijke Staatskas. Desondanks was dit initiatief geen lang leven beschoren; met de opkomende strubbelingen binnen de Kabouterbeweging, stopte deze vroege vorm van stadspost waarschijnlijk al in de loop van 1971. Meer informatie