Het bord heeft gehangen op het adres Schoorsteenvegerssteeg 1, op de hoek met het Singel. In deze smalle steeg, die nu met hekken is afgesloten, hebben van begin 18de eeuw tot halverwege afgelopen eeuw bedrijven gezeten van schoorsteenvegers. Het ging hierbij om patroons die tal van knechten in dienst hadden. Ze waren afkomstig uit de Alpen in de grensstreek van Italië en Zwitserland. Dat gold ook voor J. Cavallini, wiens naam op het uithangbord staat met het jaartal 1730. Twee eeuwen later liet zijn verre opvolger E.A. Camozzi dit uithangbord maken om hiermee de ambachtelijke traditie van zijn bedrijf te benadrukken.

Na zijn pensionering verkocht hij het bord aan onze bruikleengever. Deze heeft begin dit jaar zijn bruikleen van het bord omgezet in een schenking. Als onderdeel van onze collectie maakt het nu permanent deel uit van het materiële geheugen van Amsterdam waar we zorg voor dragen. Vanaf 1983 is dit uithangbord vele jaren in ons museum tentoongesteld. Meer informatie