Op 20 september 1839 was het dan zover: nadat twee jaar eerder de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij was opgericht om een begin te maken met treinverbindingen in Nederland, kon op deze gedenkwaardige dag het eerste tastbare resultaat worden gevierd. De afgebeelde gedenkpenning geeft aan dat het gaat om de opening van de ‘Eerste IJzeren Spoorweg in Nederland’, die -getuige de stadwapens- Amsterdam en Haarlem met elkaar verbond. De stoomtrein vertrok aanvankelijk vanaf een stationnetje aan de Haarlemmerweg ter hoogte van de Westergasfabriek en deed er met een snelheid van 40 km. per uur 35 minuten over. De wagons waren er in drie klassen; het goedkoopste kaartje derde klas was met 40 cent voor die tijd behoorlijk hoog en de duurdere klassen kostten respectievelijk twee en drie keer zo veel. Nog hetzelfde jaar werd besloten deze spoorlijn stapsgewijze door te trekken via Leiden en Den Haag naar Rotterdam, een lijn die werd voltooid in 1847. Het zou echter tot 1860 duren voordat er een spoorwegwet kwam op basis waarvan een landelijk net van spoorlijnen werd aangelegd. Het toenemende treinverkeer leidde tot de beslissing in Amsterdam een groot, nieuw station te bouwen: het Centraal Station. Dit werd geopend in 1889, in het jaar dus dat het een halve eeuw geleden was dat in Nederland de eerste treinrit had plaatsgevonden. Meer informatie