_
Het leger liet een spoor van vernieling achter en de strijd bereikte een voorlopige climax met een bijna twee weken durende, bloedige aanval op Antwerpen dat uiteindelijk op 10 oktober in Duitse handen zou vallen. De oorlogssituatie veroorzaakte een enorme vluchtelingenstroom van circa een miljoen Belgische vluchtelingen naar Nederland. Hiervan arriveerden er ongeveer 25.000 per trein in Amsterdam, een aantal dat werd bereikt op 11 oktober.

In Amsterdam werden in allerijl steuncomités opgericht om de opvang te regelen. Eerst moest een ieder worden geregistreerd in de Effectenbeurs (of later ook in de Beurs van Berlage); op het schilderij is de aankomst van een lange stoet vluchtelingen afgebeeld. Behalve de weinigen die zich een onderkomen konden permitteren in een hotel of pension, was het gros aangewezen op massale vormen van opvang in scholen, kerken en bovenal in loodsen in de haven.

Al snel, vanaf eind oktober 1914, werd een begin gemaakt met de repatriëring naar het deel van België waar de strijd voorbij was. Ongeveer een tiende deel van de vluchtelingen bleef in Nederland tot het eind van de oorlog in 1918. Meer informatie