Al sinds het einde van de 16de eeuw speelt Amsterdam een belangrijke rol bij de vervaardiging van kaarten en atlassen. De informatie voor de land- en zeekaarten kwam destijds uit diverse landen binnen via de vele handels- en ontdekkingsreizen. Amsterdam verwierf niet alleen een grote reputatie op het gebied van de vervaardiging van losse kaarten, die de reizigers konden meenemen.

Ook de produktie van gebonden land- en zeeatlassen, waarmee de thuisblijvers een totaalbeeld van de wereld in kaarten konden krijgen, nam in de Gouden Eeuw een grote vlucht. "De groote nieuwe vermeerderde zee-atlas ofte water-werelt", uitgegeven door Johannes van Keulen, is een van de vele voorbeelden daarvan. Jan Luyken, de maker van deze met de hand ingekleurde titelprent, sierde vele land- en zeekaarten op met cartouches, die een kenmerkend beeld gaven van het desbetreffende land.

Kijk hier voor meer informatie over het object