Tegen het plan, dat door Kaasjager op verzoek van burgemeester D'Ailly was opgesteld, werd geprotesteerd door de Bond Heemschut, het Genootschap Amstelodamum, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en de Vereniging Hendrick de Keyser. De Amsterdamse bevolking kwam in actie tegen het plan, omdat men zag dat de schoonheid van hun stad werd aangetast. Deze reactie was mede oorzaak dat de plannen in de de la bleven. Meer informatie