Toen deze vrije handelsroute in gevaar kwam tijdens de Vierde Noordse Oorlog (1655-1660) tussen deze twee Scandinavische landen, greep de Republiek in op instigatie van Amsterdam. Een Nederlandse vloot leverde slag met Zweden, waarbij beide partijen zware verliezen leden, maar met het resultaat dat een vrije doorvaart verzekerd bleef.

Het penschilderij werd gemaakt door Willem van de Velde (de Oude), die gold als één van de beste zeeschilders van zijn tijd. Evenals bij andere zeeslagen was hij ook ‘life’ bij deze slag aanwezig om schetsen te maken, die hij later in zijn atelier uitwerkte tot schilderijen.

Op het afgebeelde tafereel van deze ‘Slag in de Sont’ op 8 november 1658 zien we zowel vurende, brandende als zinkende oorlogsfregatten; opvarenden proberen zich in veiligheid te brengen op sloepen.

De plaats waar voor doorgaande schepen tol betaald moest worden, was het Deense kasteel Kronborg; op dit schilderij is dit kasteel nog net te zien rechts aan de einder, achter de gevechtshandelingen.

Meer informatie