De regenten zijn door Van der Voort rond een tafel gerangschikt, waarop zich boeken bevinden die de verhuur van huizen in de jaren 1617 en 1618 betreffen. Die boeken benadrukken de bestuurlijke taken van de regenten, evenals de zegels links op het schilderij. Een doorkijk naar de achtergrond geeft uitzicht op een schilderij met een voorstelling van Christus die de lamme geneest, een verwijzing naar de goede werken van de geportretteerde regenten.
Geheel links zit Warnar Ernst van Bassen (1581-1630), schrijver. De drie staande regenten zijn Lambert Pietersz, Ysbrandt Harmensz, Dirk Govertsz Wuytiers (1589-na 1654). Pieter Egbertsz Vinck (1568-1637) is waarschijnlijk de man achter de tafel, de oude Cornelis Jansz Geelvink (1544-1624) de zittende man rechts. De knecht is Jacob Uittert of Nittert. Meer informatie