Belangrijk onderdeel van de verzameling is de rijke collectie portretten van leden van de familie Backer vanaf de zeventiende eeuw. Vele generaties Backers verstrekten niet alleen opdrachten om de portrettengalerij aan te vullen, maar hebben de verzameling steeds gekoesterd en bijeengehouden. De advocaat Willem Backer (1656-1731) leverde hieraan een belangrijke bijdrage en wijdde een groot deel van zijn leven aan de bestudering van de eigen familiegeschiedenis. Rond 1682 liet hij zich samen met zijn vrouw Madalena de la Court (1662-1712) door Nicolaes Maes portretteren. Ook bestelde hij bij Jan van Mieris een geactualiseerd portret van zijn grootvader en kopieën naar de portretten van zijn vader en schoonvader. Een selectie van de portretten is op de tentoonstelling te zien en daarnaast ook in de AHM collectie online. Meer informatie