Kernwoorden binnen het project waren: globalisering, internationalisering, migratie (intercontinentaal, continentale migratie, migratie binnen Nederland: interregionale en intraregionale migratie, verhuizen binnen Amsterdam, binnen Zuidoost, binnen de Bijlmer), landen van herkomst (grootouders, ouders), demografische gegevens, cultuur, positieve benadering migratie, nieuwe kansen, hoe ‘gewoon’ is migratie in een stad als Amsterdam, vermenging, urbanisatie.

Ter inspiratie brachten de leerlingen een bezoek aan het Amsterdam Museum. Daar leerden zij welke groepen in de loop der eeuwen naar Amsterdam zijn gemigreerd, welke posities de nieuwe Amsterdammers innamen en welk effect dit had op onze hoofdstad.
Het bezoek eindigde met het bekijken van het tapijt Mijn stad een feest van verscheidenheid van Barbara Broekman dat in de schuttersgalerij is te zien. Het tapijt, een verbeelding van de 179 in Amsterdam wonende nationaliteiten, werd de inspiratiebron voor de tapijttegels waarop de leerlingen het migratieverhaal over hun eigen familie hebben verbeeld.

Het werk van de leerlingen van Excellius is t/m 23 maart 2014 te zien in CBK Zuidoost.