Johannes Samuel Wurfbain was een belangrijke Amsterdammer en speelde een aanzienlijke rol in het economische en maatschappelijke leven van Amsterdam. Hij was effectenmakelaar en verbonden aan één van de belangrijkste handelshuizen in Amsterdam, de firma van Eeghen. Hij trouwde met Anna Maria Geertruyda Hurrelbrinck in 1793. Deze twee portretten van het echtpaar werden in 1848 geschilderd door Johan Coenraad Hamburger. Het echtpaar was toen al 55 jaar met elkaar getrouwd. Vijf jaar eerder vierden ze hun gouden bruiloft, iets wat in die tijd niet vaak voorkwam. Een diamanten huwelijk (60 jaar getrouwd) hebben ze echter net niet gehaald, want Wurfbain stierf in 1851. Zijn vrouw was een jaar eerder al overleden. Meer informatie