De Bijlmermeer zou de modernste, veiligste en meest comfortabele wijk van Amsterdam worden met volop parkeergelegenheid, parken en een efficiënt verkeerssysteem. De werkelijkheid bleek echter minder rooskleurig: in 1968 stond 22% van de woningen leeg en de Bijlmermeer scoorde hoog op het gebied van criminaliteit. Met een grootscheeps renovatieproject wordt sinds enige tijd geprobeerd de Bijlmermeer weer nieuw leven in te blazen. Meer informatie