Everything you can imagine is real, zei Pablo Picasso. Deze uitspraak inspireerde Philippe Vogelenzang en Majid Karrouch bij het maken van MODE MADE MAN, een serie portretten waarin fantasie en werkelijkheid samenkomen. Vogelenzang en Karrouch portretteerden 29 mannen die hen om verschillende manieren nieuwsgierig maakten. De vraag was niet alleen wie deze mannen zijn, maar ook wie ze zouden kunnen zijn.

Spelend met vorm, licht en mode creëerden Karrouch en Vogelenzang een gefantaseerd verhaal rondom de mannen. In de fotografie is gestreefd naar een zo oprecht mogelijke foto; de man zoals hij is, maar intussen wel opgenomen in een verhaal dat niet van hem is. Een portret waarin de werkelijke man verenigd wordt met de verzonnen man en realiteit en fictie samensmelten tot een nieuw beeld. Op die manier zoeken Vogelenzang & Karrouch in MODE MADE MAN de grens op tussen mode & portretfotografie. Daarnaast tonen ze de verhalende kracht van mode en haar vermogen tot het scheppen van een nieuwe identiteit.

MODE MADE MAN is van 15 januari tot 30 januari 2010 te zien op de binnenplaats van het museum en maakt onderdeel uit van Wintersalon. Voorafgaand aan Wintersalon zijn de portretten op deze website exclusief online te zien.