Jan Luyken werd op 16 april 1649 in Amsterdam geboren als vijfde kind van de doopsgezinde schoolmeester Casper Luyken. Al tijdens zijn leven verwierf hij grote bekendheid met zijn tekeningen, prenten en gedichten. Het dagelijks leven vormde zijn belangrijkste inspiratiebron. Maar Luyken is meer dan een succesvol illustrator. Als streng gelovige en gezien lid betekende hij veel voor de doopsgezinde geloofsgemeenschap.

In 2011 is het precies 475 jaar geleden dat Menno Simons als leider van de doopsgezinden opstond en 450 jaar geleden dat hij overleed. Daarnaast bestaat het Doopsgezind Seminarium nu 275 jaar en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 200 jaar. In het kader van dit jubileum vinden diverse tentoonstellingen en activiteiten plaats waarvan de expositie in Teylers Museum er een is. Ongeveer 90 prenten en 10 tekeningen van Jan Luyken zijn te zien in het Prentenkabinet, vaak gecombineerd met zijn eigen gedichten. In ieder werk verstopte de doopsgezinde kunstenaar (stichtelijke) boodschappen. De verfijnde afbeeldingen vormen daarmee levendige zoekplaten.

Kijk hier voor meer informatie over dit object.