Het hier afgebeelde 19de-eeuwse schilderij door Barend Wijnveld Jr. maakt deel uit van de befaamde historische galerij van Jacob de Vos, die in de jaren 1850-1863 opdrachten gaf aan veelbelovende jonge schilders om belangrijk geachte gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis in beeld te brengen. Dit leidde tot een geheel van 253 schilderijen, die alle deel uitmaken van onze museumcollectie. In 1991 werden deze tentoongesteld onder de titel ‘Helden van het vaderland. Onze vaderlandse geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld’. In deze Galerij De Vos is Barend Wijnveld Jr. vertegenwoordigd met liefst 55 schilderijen. Meer informatie