Vandaag komen duizenden studenten, docenten en hoogleraren naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet Rutte. Een van die bezuinigingen is het opleggen van een ‘boete’ van 3000 Euro aan studenten, die langer dan een jaar extra doen over hun bachelor- of masteropleiding. Studentenprotesten zijn van alle tijden, zoals blijkt uit bijvoorbeeld een 17de-eeuwse boekillustratievan Casper Luyken, waarop schermutselingen tussen soldaten en katholieke studenten in Krakau (Polen) in 1647 in beeld zijn gebracht. Maar vrij vers in het geheugen ligt nog de zogenaamde Maagdenhuisbezetting in mei 1969, te meer daar het Amsterdams Historisch Museum in 2009, 40 jaar na dato, een kleine tentoonstelling aan wijdde. Tijdens deze zes dagen durende bezetting werden liederen geschreven, die later op de plaat zijn gezet.

Kijk hier voor meer informatie over het object.