Ondanks de crisistijd zou het aantal inwoners van Amsterdam in de jaren dertig verder toenemen. Na het oorlogsdrama, dat ook Gerrit van der Veen als verzetsstrijder het leven kostte, zorgde de geboortegolf opnieuw voor een stijging van het inwoneraantal om in de loop van 1958 zijn hoogste aantal te bereiken met 873.048 inwoners. Na een daling van de bevolking door de overloop en de afname van de gezinsgrootte zakte het aantal inwoners medio jaren zeventig weer onder de 750.000. In de nieuwe eeuw is het inwonertal weer gestegen om in 2008 opnieuw de toch wel magische grens van 750.000 te passeren. Meer informatie