Het portret van Cato Biben (1858-1889) dateert van een jaar voor haar huwelijk met Jhr.Mr.Dr. Cornelis Jacob den Tex, zoon van een bekende Amsterdamse burgemeester. De opdracht voor het portret dateert uit de begintijd van Thérèse Schwartze’s doorbraak als schilder. Ze werd een veel gevraagd portretschilder bij vooraanstaande families, waaronder het koningshuis en in societykringen. Schwartze dankte haar populariteit aan haar toegankelijke stijl van schilderen: een goede gelijkenis gecombineerd met een vlot penseel. Het portret van Cato Biben valt op door het forse, staande formaat en de ongedwongen compositie. Kleurgebruik en lichtval doen denken aan de zeventiende-eeuwse Spaanse schilder Velasquez, een van Schwartze’s inspiratiebronnen. Meer informatie