Op 10 augustus 1669 werd de drie jaar oude Jurriaan - samen met zijn broertjes en zusjes - in het weeshuis ingeschreven, acht dagen nadat hun vader was overleden. Jurriaan bleek al snel een getalenteerd ventje, dat goed kon tekenen. Dit talent wilden de regenten niet onbenut laten, en gaven hem de mogelijkheid zich artistiek verder te ontwikkelen.

Het schilderij van Jurriaan hangt nu bij de uitgang van Het Kleine Weeshuis, het gedeelte van het Amsterdam Museum waar een speciale kinderroute is gemaakt en waarbij de kleine èn grote bezoekers een indruk krijgen van het leven in de zeventiende eeuw in het weeshuis: waar sliep en at Jurriaan, en wat voor onderwijs kreeg hij?

Nadat hij het Weeshuis had verlaten zou Jurriaan inderdaad uitgroeien tot een bekend portretschilder. Als dank voor de goede zorgen schonk Jurriaan in 1688 aan het Weeshuis een schilderij van zijn hand. Het schilderij is een allegorische voorstelling van de goden Athene en Zeus met hierbij in een ovaal een zelfportret van Jurriaan! Hij draagt hierbij de traditionele zwart-rode kleding van een wees.

Juriaen (II) Pool, Allegorische voorstelling met zelfportret in wezenkleding, 1688

Juriaen (II) Pool, Allegorische voorstelling met zelfportret in wezenkleding, 1688

Het schilderij heeft sinds 1668 bijna driehonderd jaar in het Burgerweeshuis gehangen. Na de verhuizing van het weeshuis naar het IJsbaanpad (bij de Amstelveenseweg) in 1960, verdween de collectie uit de Amsterdamse binnenstad. In 1989 keerde een belangrijk gedeelte van de collectie weer terug naar hun oorspronkelijke behuizing; hieronder ook het schilderij van Jurriaan.

In hetzelfde jaar vierde het Amsterdam Museum dit bruikleen met een speciale tentoonstelling Bewaard in het Amsterdamse Burgerweeshuis, kleding en andere voorwerpen. Sinds die tijd is het schilderij weer zichtbaar en wordt dankzij Het Kleine Weeshuis ook het persoonlijke verhaal van Jurriaan zeer tastbaar en invoelbaar voor alle bezoekers van het museum.

Deze blog is tevens de nieuwste bijdrage voor de rubriek Hebben en Houwen van het Amsterdam Museum in stadsblad De Echo.