Ik weet dat die foto is gemaakt naar het voorbeeld van een 17de-eeuws portret. Maar het aparte is, dat ik dit verschijnsel ook heb bij enkele schutters op de grote stukken die normaal in de Schuttersgalerij hangen. Zo heb ik het ook bij de voet van die man met zilverkleurige kousen op het schuttersstuk van Nicolaes Lastman: de gestrikte puntschoen op de voorgrond lijkt je te volgen. En als ik toeristen hierop wijs dan proberen ze het ook uit: stukje naar de ene kant, stukje naar de andere kant: het lijkt inderdaad of die voet je volgt!

Marianne van den Bosch-Trim
medewerker afdeling Beveiliging

Kijk hier voor meer informatie over dit object