Bij café De Zeevaart staat op een ruit de naam van de uitbater: G. Nat (GersteNat?) en op het uithangbord bij de ‘varkensslachter’ V. Kluif (Vette Kluif?). Hotel Suzanna kan, hier op de Walletjes, een verwijzing zijn naar het Bijbelverhaal van Suzanna en de ouderlingen. En duidt de drogisterij met het gangbare uithangbord van de gaper op het zonodig beschikbaar zijn van een middeltje voor degene die het wat te dol heeft gemaakt op Hartjesdag? En tenslotte kan het opschrift ‘Evangelisatielokaal’ worden gezien als knipoog naar het buitensporige op deze feestdag.

Frans Oehlen, medewerker afdeling Collectie

Kijk hier voor meer informatie over dit object