Aan de Jongensbinnenplaats van ons museum gaat dit jaar een presentatie open, speciaal gericht op familiebezoek, waarin de bezoekertjes en hun begeleiders op speelse manier kennis kunnen maken met het leven in het weeshuis vroeger. Een goede aanleiding om in te zoomen op een relatief recent verworven schilderij van een weeshuistafereel door Nicolaas van der Waay.