In onze collectie bevinden zich negentien objecten van zijn hand, vrijwel allemaal affiches. Een vroeg affiche uit 1984 maakte deel uit van de reeks affiches die hij maakte voor de Boulevard of Broken Dreams en De Parade, werk dat in 1999 bekroond zou worden met de H.N. Werkmanprijs voor grafische ontwerpen. Bij alle overige affiches in onze collectie gaat het om werk dat hij in de periode 2003-2008 maakte voor het Amsterdams Historisch Museum.
Het afgebeelde affiche uit 2006 hoorde bij de tentoonstelling ‘Geef mij maar Amsterdam. Het Amsterdamse lied in de 20ste eeuw’. Terwijl timide op de achtergrond tientallen namen van artiesten zijn vermeld waaraan aandacht werd geschonken in de expositie, gaat de aandacht primair uit naar de opmerkelijke figuren en de letterkeuze op de voorgrond. Aan zijn werkwijze werden enige citaten gewijd in de, aan hem gewijde rubriek ‘Ten slotte’ in Het Parool van 9 april onder de titel: ‘Vervreemdend maar herkenbaar’: ‘Een affiche moet ontregelen, net even de geijkte paden verlaten’ (…) 'Je moet niet laten zien wat het is, maar laten zien wat het niét is, zodat de mensen geïnteresseerd raken’.

Frans Oehlen,
medewerker afdeling Collectie

Kijk hier voor meer informatie over dit object