Het project re:DDS is geboren uit de wens van het Amsterdam Museum, de Waag Society, DDS Holding BV en DDS web-archeologen van het eerste uur om de DDS te behouden voor Amsterdam, en deze op te nemen in de collectie/presentatie van het Amsterdam Museum. DDS is kenmerkend voor het verhaal van Amsterdam en de hedendaagse geschiedenis.

De doelstellingen van het project re:DDS zijn:
- Het internet-historisch monument DDS behouden.
- Pilot voor net-archeologie: hoe kan je internet geschiedenis reconstrueren, conserveren, ontsluiten en toegankelijk maken op: 1) wetenschappelijk en 2) maatschappelijk niveau.
- Geschiedenis van DDS en e-cultuur in Amsterdam in kaart brengen.
- Opnemen van DDS in collecties van erfgoedinstellingen binnen Amsterdam.

Wil je meehelpen aan project re:DDS? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.