In museumzaal 2 bevindt zich een tinloden plaatje uit de 14de eeuw, dat een aandenken is aan een pelgrimsreis naar de Duitse plaats Kranenburg, tussen Nijmegen en Kleef. Het insigne, een bruikleen van de Archeologische Dienst, werd in 1985 opgegraven bij de Amsterdamse Nes. Het heeft waarschijnlijk toebehoord aan een pelgrim die eerst Kranenburg bezocht en later Amsterdam, waar hij het heeft verloren. Het op het eerste gezicht wat rommelige insigne laat zich (als je het uitvergroot) lezen als een stripverhaal.