Momenteel zullen er nog maar zeer weinigen zijn die zich iets van dit immense maar tochtige gebouw en de brand ervan kunnen herinneren. In 1979, dus vijftig jaar na de brand, kon menigeen nog wel uit eerste hand herinneringen hieraan ophalen. In dat jaar werd door een groep studenten kunstgeschiedenis als didactische opdracht gewerkt aan de voorbereiding van de gasttentoonstelling ‘Er was eens een paleis’. Op initiatief van een leerkracht gingen ook leerlingen van twee basisscholen bij het Frederiksplein op zoek naar mensen met herinneringen aan dit gebouw; onder familieleden en buurtgenoten werden diverse ervaringsdeskundigen getraceerd die door leerlingen werden geïnterviewd. Door de kinderen werden ook tentoonstellingsposters toegewijd ingekleurd, die vervolgens te zien waren achter menig raam in deze buurt.

Frans Oehlen, medewerker afdeling Collectie

Kijk hier voor meer informatie over dit object