Van der Hoop, Fodor, Willet-Holthuysen, Lopez Suasso en Van Eeghen: het zijn namen van particulieren die in de 19de en vroege 20ste eeuw grote legaten aan de stad Amsterdam hebben nagelaten. Mede door deze genereuze burgerinitiatieven is de verzameling van het Amsterdam Museum uitgegroeid tot een collectie van internationale faam. In het vervolg van de 20ste eeuw heeft het museum voornamelijk aankopen gedaan met geld uit gemeentelijke budgetten, maar nu -aan het begin van de 21ste eeuw- is er sprake van een terugtredende overheid en zijn musea weer meer aangewezen op particulieren.

Professor Sigrid Hemels is afgelopen vrijdag 15 april benoemd tot hoogleraar Belastingrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar expertise ligt op het vlak van belastingrecht, kunst, cultuur, belastingen en goede doelen. In haar oratie 'De Toren van Babel. Grenzen aan de autonomie van de belastingwetgever en de invloed daarvan op (fiscale) wetenschapsbeoefening', pleitte de nieuwe hoogleraar voor interdisciplinair onderzoek naar belastingwetgeving en de rol van de wetgever in relatie tot maatschappelijke en psychologische factoren.
Sigrid Hemels is lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdam Museum. Wij feliciteren haar van harte met de eervolle positie en wensen haar veel succes met haar verdere onderzoek. Als illustratie plaatsen we hierbij een prent van Jan Luyken voorstellend de bouw van de Toren van Babel. De prent maakt deel uit van de schenking van de collectie tekeningen en prenten door Jan en Caspar Luyken die in 1907 door de erfgenamen van Christiaan van Eeghen aan de stad werd geschonken. Zoals gangbaar voegen we de standaardvermelding toe: collectie Amsterdam Museum, schenking kinderen C.P. van Eeghen.

Kijk hier voor meer informatie over dit object