Afb. 1 Bij eerdere reparaties was soms modern cement gebruikt

Afb. 1 Bij eerdere reparaties was soms modern cement gebruikt

Het schelpenpakket is waar nodig aangevuld met nieuwe schelpen. Daarop is een laag grove schelpkalkmortel aangebracht  waarop de tegels konden worden gelegd. De meeste tegels waren nogal onregelmatig aan de onderzijde zodat er steeds een passend mortelbed moest worden gemaakt. Door de mortel in eerste instantie vrij rul aan te maken, bleef ze niet kleven wanneer de tegel niet direct perfect lag en weer even weggepakt moest worden. Pas als de tegel goed stabiel lag en het niveau vrijwel klopte kwam er een dun vloeiende kalkspecie tussen mortel en tegel. Met enig aankloppen was de plaatsing dan definitief.
Afb. 2 Gerrit van der Meulen legt een tegel

Afb. 2 Gerrit van der Meulen legt een tegel

Voor het terugplaatsen van de eveneens losgehaalde neuten en plinten werd de kalkmortel met enig  zand gemengd en wat vochtiger aangemaakt.
De verwachting is dat we nu nog een weekje bezig zijn met het gereedmaken van het parket van de koepelkamer, waarover later wellicht meer.
Afb. 3 Het resultaat

Afb. 3 Het resultaat

Leverancier van de schelpkalk: www.schelpkalkmortels.nl