_
Een jaar geleden kocht het Amsterdams Historisch Museum van een kunsthandelaar het schilderij ‘Gezicht op de Omval nabij Amsterdam’. Het werk, een olieverf op doek dat 56 cm hoog en 89 cm breed is, is gemaakt door Jacob Esselens, die leefde van 1626 tot 1687. De voorstelling toont een groepje welgestelde lieden die zich even buiten de stadsgrenzen aan de oever van de Amstel verpozen. Verderop heerst bedrijvigheid van vissers en vrachtvaarders. Over de Ringdijk van de Watergraafsmeer rijdt een koets en op ongeveer dezelfde hoogte vaart een trekschuit, die vanaf de Amstel de ringvaart op gaat. De koets en de trekschuit zijn op weg naar Weesp, Muiden of Naarden.

Aan de overkant van de rivier is het huis De Omval afgebeeld. Deze ‘plaisierplaats’ was destijds in het bezit van de gebroeders Wiltschut. Links van het huis bevindt zich de scheepswerf van Marten Willemszoon, waar kleine vissersschepen en pleziervaartuigen werden gebouwd. Boven het dak van de werf zijn de wieken van de molen ‘van Roelants’ zichtbaar. In een archiefstuk uit 1686 staat vermeld dat deze verfmolen is afgebrand. Op een prent uit 1671 is de molen al niet meer afgebeeld, wat erop duidt dat  Esselens het schilderij voor dat jaar heeft gemaakt.

Het rivierlandschap ademt een sfeer van rust en de scène op de voorgrond doet idyllisch aan. De indruk wordt gewekt dat het hier om een gefantaseerde voorstelling zou gaan, maar de topografisch exacte weergave van de Omval spreekt dit toch tegen. Het schilderij geeft bijzonder interessante informatie over een markante locatie, tegenwoordig vooral bekend omdat hier het tot nu toe hoogste gebouw van Amsterdam is verrezen: de kantoortoren die niet ‘De Omval’ mocht heten en nu Rembrandt Tower wordt genoemd. 
Klik hier voor meer informatie