Hermance Elisabeth Manon Beukema toe Water-Peyrot (geb. 1927) was van 1953 tot 1983 als architecte werkzaam bij de Dienst der Publieke Werken te Amsterdam. In deze hoedanigheid heeft zij o.a. diverse schoolgebouwen en postkantoren in de toenmalige stadsuitbreidingen (vooral de westelijke tuinsteden) ontworpen. Twee procent van de bouwsom mocht voor kunstzinnige toevoegingen aan de nieuwe gebouwen worden gereserveerd. Peyrot deed daartoe voorstellen die werden voorgelegd aan een commissie.

De Daniël Goedkoop ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) aan de Sara Burgerhartstraat kwam in 1959 gereed. Daniël Goedkoop was reder en eigenaar van de NSM (Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij) in Amsterdam-Noord. Er woonden nogal wat werfarbeiders in Nieuw-West. Krop wilde in eerste instantie volstaan met een monumentale sculptuur van een arbeider op de binnenplaats van het schoolgebouw. Maar Peyrot stond iets veel omvattenders voor ogen, waarbij de scheepsbouw in ruimere zin centraal zou staan. Op zekere dag nam zij Krop in haar Volkswagen mee naar de NSM-werf, waar de stadsbeeldhouwer enthousiast rondliep en uitgebreid met de arbeiders sprak. In het definitieve ontwerp (uitgevoerd in brons) maken de arbeidersfiguren deel uit van een groter werk: een schip in aanbouw met verschillende arbeiders, sommigen beneden staand en andere hoog op de romp. Krop heeft toen dit beeldje (één van de onderste figuren) aan Peyrot geschonken, als dank voor het idee waarop zij hem had gebracht.