Elke derde woensdagavond van de maand vind in de Reinwardt Academie de Erfgoedarena plaats: een maandelijks debat over actuele thema's binnen het erfgoed, georganiseerd door Erfgoed Nederland en de Reinwardt Academie. Afgelopen woensdag stond de avond in het teken van andere vormen van financiering van het erfgoed. Een van de sprekers was de directeur van het Amsterdam Museum, Paul Spies (hier te zien  op de opening van Buurtwinkels). Lees hier zijn column, waarin hij een mening formuleert over de opvatting van de huidige regering ten aanzien van het genereren van meer eigen inkomsten door de cultuursector.