Tot zijn pensionering in 2004 was André Geilswijk vele jaren een opvallende medewerker binnen ons museum en bepaald niet alleen door zijn markante snor. Met iedereen kon hij van gedachten wisselen over uiteenlopende zaken, daarbij bestonden voor hem geen rangen en standen. Hij zat vele jaren in Medezeggenschapscommissie en Ondernemingsraad en al eerder was hij de gangmaker van de grote handtekeningenactie tegen de voorstelde gemeentelijke bezuinigingen op het museum in 1983. André was toen monitortoezichthouder bij de afdeling Beveiliging. Hij was in 1980 overgekomen van de Ford-fabriek in de Amsterdamse Westhaven, die met sluiting werd bedreigd. Dit verhaal sluit goed aan op de datum 1 mei: de Dag van de Arbeid.