Het Amsterdam Museum maakt deel uit van een informeel netwerk van Europese stadsmusea. Binnen dit netwerk wisselen we ideeën en ervaringen uit over de rol van stadsmusea in Europa, delen we kennis en onderzoeken we hoe we samen kunnen werken in concrete projecten. De reizende tentoonstelling Voetbal Halleluja is een project dat uit deze samenwerking is voortgekomen.

Voetbal bijeenkomst

Voetbal bijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst in november 2012 discussieerden een aantal musea over de rol van voetbal in zogenaamde ‘voetbalsteden’. Aanleiding van deze discussie was het plan van het Amsterdam Museum om in 2014 een tentoonstelling te maken over voetbal en religie, in het kader van het themajaar De Gelovige Stad. Het museum riep andere steden op om zich aan te sluiten bij het plan, en het Historisches Museum Basel gaf meteen aan mee te willen doen. Voor hen was het thema voetbal en religie speciaal interessant omdat zij beschikken over een tentoonstellingsruimte in een kerk. Basel had bovendien al ervaring met het ontwikkelen van een reizende tentoonstelling en verwachtte daarmee een goede bijdrage te kunnen leveren aan het project.

Football. Believe it or not

Football. Believe it or not

Sinds 2013 werken het Historisches Museum Basel en het Amsterdam Museum samen aan de tentoonstelling, en zo kon tijdens de bijeenkomst van het Europese netwerk voor stadsmusea in november 2013 een concreet voorstel worden gedaan voor een reizende tentoonstelling over voetbal en religie (de tentoonstelling had toen nog de werktitel ‘Football believe it or not’). We konden tijdens de bijeenkomst aangeven dat de tentoonstelling niet alleen in Amsterdam en Basel te zien zou zijn, maar ook in Moskou en Luxemburg... Waarop het Liverpool Museum, Muées Gadagne (Lyon) en MUHBA (Barcelona) aangaven serieus te overwegen om de tentoonstelling te laten zien. We mogen dus met recht spreken van een internationale tentoonstelling.