De wekelijkse wedstrijd in het stadion heeft veel weg van een
godsdienstige samenkomst. Voetbalstadions lijken moderne
tempels. Er wordt gezongen, er zijn allerlei rituelen, vaste
gebaren en gewoonten. Niet iedereen is voor hetzelfde team,
maar iedereen aanbidt koning voetbal.