De Willemsstraat in de Jordaan bestaat vanaf 1857. Voorheen lag daar het Fransche Pad: schamele bebouwing langs een open riool, zoals hier in beeld gebracht door Willem Hekking Jr. In een diaboekje van het Amsterdam Museum uit 1986 wordt hierover verteld.