VONDSTKAART

DE VONDST
Bekijk de vondst (pdf, 550kb)

TITEL
Agenda vergadering Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam van 5 oktober 1993.

VINDJAAR
2010.

VINDPLAATS
Amsterdam.

HERKOMST
Gemeente Amsterdam.

JAAR VAN VERVAARDIGING
1993 (5 oktober 1993).

VERVAARDIGER
Gemeente Amsterdam.

MATERIAAL
Papier.

AFMETINGEN
A4, 2 pagina's.

INHOUD
In dit agenda document wordt B&W gevraagd een beslissing te nemen over onder andere het projectvoorstel van De Digitale Stad.

De afdeling Bestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening/afdeling Media, Informaticastimulering en Telecommunicatie (BBI/MTI) heeft de agenda voorbereid.

In de korte toelichting wordt beschreven "dat Amsterdam wordt omgevormd tot een kunstmatige stad, door middel van een (digitaal) netwerk. Deze kunstmatige stad is voor iedereen, onfhankelijk van plaats, tijd, geld of status te betreden. Bedoeling is het lokale debat te versterken en voorstellen te formuleren over de toekomstige rol die electronische media kunen spelen bij de inrichting van de lokale democratie".

Het document bestaat uit een omschrijving van de gevraagde beslissing, een korte toelichting, overzichten van meegezonden en ter inlage gelegde stukken, en een overzicht van de al dan niet uitgevoerde procedurele stappen.

FUNCTIE
Goedkeuring geven aan het projectvoorstel.

BIJZONDERHEDEN
Meegezonden stuk is het Voorstel aan B&W d.d. 27 september 1993.
Bij 'Ter inzage gelegde stukken' wordt het Concept-voorstel van De Balie over De Digitale Stad genoemd.
Bij het kopje 'Voorlichting' wordt vermeld dat er een persbericht wordt voorbereid.
We gaan op zoek naar deze documenten.

OPROEP
Wie weet meer over deze vondst? Help ons en plaats een reply met jouw bevindingen of stuur een mail!

Meer documenten
Bekijk de vondst: GEVONDEN: Documenten gemeente Amsterdam over DDS.