Elk jaar op de laatste zondag van mei wordt in Nederland en België aandacht besteed aan het ‘groen’ in de stad. Op deze ‘Dag van het Park’ -niet te verwarren met het festival ‘A day at the park’, dat jaarlijks eind juli in het Amsterdamse Bos plaatsvindt- worden in (stads)parken allerlei activiteiten georganiseerd om bij omwonenden belangstelling voor de natuur in het park bij hen om de hoek op te wekken. Het Vondelpark doet ook mee aan deze dag en legt dit jaar het accent op de natuureducatie.