Al vanaf 2008 houdt Beeld en Geluid zich bezig met webarchivering. In de R&D projecten LiWA (2008-2011), Pilot Internetarchivering (2011) en Web Archiving Pilot NTR (2013) (zie deze blogpost voor een uitgebreid verslag) is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en het potentieel van webarchivering van AV-gerelateerde sites.

Webarchivering bij Beeld en Geluid
Op basis van de projectresultaten is in 2013 door Beeld en Geluid collectiebeleid opgesteld voor het opzetten van een structureel en groeiend webarchief.
Ten eerste worden websites van programma's van de publieke omroepen gearchiveerd (ook wel: gecrawled), die een directe relatie hebben met de programma's in de collectie van Beeld en Geluid.
Daarnaast worden ook websites opgeslagen die niet direct met de collectie te maken hebben, maar die in een bredere, mediahistorische zin interessant zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld websites van commerciële omroepen.

Weken Nederlandse Televisie
De archivering van de websites wordt gekoppeld aan de “Weken Nederlandse Televisie”: een vast moment van het jaar, waarin ook Unesco World AV Heritage Day (27 oktober) valt.

Sinds de tweede helft van de jaren ’80 wordt van twee gemiddelde weken per jaar het integrale programma- aanbod bewaard van alle Nederlandse televisiezenders, publiek en commercieel. Deze zogeheten selectie Weken Nederlandse Televisie (week 10 en 43) wordt als één geheel op lage resolutie vastgelegd en heeft tot doel het onderzoek naar de televisiecultuur in Nederland te ondersteunen. Door het webarchief aan deze WNTV -selectie te koppelen is de audiovisuele content, waar het webarchief een relatie mee heeft, gegarandeerd in het archief beschikbaar in de juiste historische context.

In 2014 wordt de eerste stap gezet voor de uitvoering van dit beleid; een selectie aan omroep- en mediahistorische sites zal in de week van 27 oktober gecrawled worden. Er wordt samengewerkt met een aantal omroepen (o.a. VPRO, NTR) en andere partners. Erg spannend, omdat dit project de basis legt voor de uiteindelijke collectie die in de komende jaren moet gaan groeien.

Save the date: studiedag 30-10-2014
Beeld en Geluid is niet de enige partij die in Nederland aan webarchivering doet, maar wel een van de weinige. Tijdens de studiedag op 30 oktober zullen we horen hoe webarchivering in Nederland gebeurt. Wat wordt er verzameld en door wie? Welke initiatieven zijn er en waarop richten deze zich? Welke tools gebruiken we? Zijn de websites die we verzamelen ook toegankelijk en bruikbaar voor onderzoekers?

Aan het woord
De studiedag laat archiefvormers én –gebruikers aan het woord. Wat zijn de wensen en eisen die gebruikers aan een webarchief stellen en kunnen de webarchivarissen daaraan tegemoet komen? Ook zullen we over de grenzen heen kijken. The British Library - in van de koplopers op webarchief gebied - komt vertellen wat er in de UK gebeurt op het gebied van webarchivering en hoe dit in een wereldwijde context geplaatst kan worden. Ook komt de Internet Memory Research Foundation vertellen wat hun ervaring is met het archiveren van complexe sites met veel AV content.

Aanmelden
Aanmelden kan vanaf 4 september. Kosten voor deelname zijn € 60 euro.

Tekst: dank aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Lees ook: