In de werkgroep Digital Engagement hebben we als eerste stap van het invullen van het digital engagement framework een gezamenlijk visiestatement ontwikkelt. Daarbij hebben de leden van onze werkgroep eerst een eigen statement geformuleerd. Vervolgens hebben we deze statements gezamenlijk besproken.

Missie of visie

We constateerden als eerste dat wij in het Nederlands eerder het woord missie gebruiken voor het korte en krachtige statement dat we zochten, dan visie. We hebben op die manier naar de verschillende voorstellen gekeken. We kwamen tot de conclusie dat sommige uitspraken te praktisch waren en meer tot de doelstellingen kunnen worden gerekend. Andere voorstellen waren juist niet kort en krachtig genoeg waardoor ze meer een uitwerking zijn en een eerste stap in de richting van doelstellingen.


Digitale inspanningen

Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we de missie van het Amsterdam Museum, "Het Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van de stad tot leven voor een zo groot en divers mogelijk publiek. Het Amsterdam Museum daagt bewoners en bezoekers uit om hun relatie tot de stad te verdiepen", rijk en inspirerend genoeg vinden om als basis te dienen voor onze digitale missie. Dat wil zeggen dat wij met al onze digitale inspanningen willen bijdragen aan de missie van het Amsterdam Museum.

Studie

De volgende stap op weg naar het Digital Engagement Plan die we gaan nemen is het formuleren van doelstellingen (objectives). We beginnen met het bestuderen van Element 2 (blz. 18) uit "Digital engagement in culture, heritage and the arts".