In 2009 toonde het Amsterdam Museum de serie portretten die Hennie van der Vegt (1953) gemaakt heeft van een aantal bijzondere mensen die wonen in of betrokken zijn bij Ruigoord, de kunstenaarskolonie midden in de Amsterdamse haven. Ruigoord was oorspronkelijk een dorp met Zeeuwse arbeiders die aan het Noordzeekanaal werkten. In 1968 werd besloten de Amsterdamse haven verder westwaarts uit te breiden, waardoor Ruigoord zou moeten verdwijnen. Kunstenaars, waaronder Hans Plomp,  ontdekten het dorp en kraakten een deel van de leegstaande woningen. Plomp is al jarenlang de organisator van het jaarlijkse festival Vurige Tongen. Op de homepage staat een Bijbelcitaat: ‘..en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.’ (Handelingen 2: 3-4).