Maatschappelijke lijn

Werken aan binding met en tussen stadsbewoners

Het Amsterdam Museum is een museum met een duidelijke maatschappelijke drive en ziet het als één van zijn taken om de binding met en tussen verschillende bevolkingsgroepen te vergroten. Om dit meer te in te bedden in de werkwijze van het museum en aan te laten sluiten bij de veranderende maatschappij zijn er een aantal programmalijnen uitgedacht.

Meeting Point

De eerste lijn die wordt uitgewerkt is Meeting Point. Meeting Point gaat over herkenning en identiteit. De programmalijn komt voort uit de wens om het Amsterdam van vandaag te tonen, te onderzoeken en te ontmoeten, om de diversiteit van de bewoners van de stad Amsterdam te een plek te geven in het museum. Voortbouwend op succesvolle projecten uit het verleden, hebben we besloten om participatie en co-creatie met communities een vast onderdeel te laten zijn van onze programmering. Hier schrijft het projectteam van Meeting Point over wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen en het uitvoeren van de programmalijn.

Geen resultaten