Deze prent maakt als nummer 13 deel uit van een serie van zeventien prenten, die Adolf van der Laan (1690-1742) maakte van de haringvangst. In deze reeks worden tal van facetten van de toenmalige haringvangst in beeld gebracht, die het veelzijdige en arbeidsintensieve karakter van deze bedrijfstak onderstrepen.

De titels van de prenten luiden in volgorde:
1 - "Groote vissery"
2 - "Het brayen der haringh netten"
3 - "'t Kuypen der haringh tonnen"
4 - "Toemaaken en fictaljeeren van de buysch"
5 - "Toemaaken, of taakellen van een hoeker tot de haringvangst."
6 - "Een dubbelde zee schuyt wert toe gemaakt tot de haring vissery"
7 - "De buys op de neeringh"
8 - "Een hoeker op de neeringh"
9 - "Een dubbelde strandt of zee schuyt op de neeringh"
10- "Den buysch seyld binnen"
11- "De buyssen loopen in zee"
12- "'t Ver packen der haringen in de tonnen"
13- "Het haringh banket"
14- "Het debiteeren en verkoopen van de haringh"
15- "Diep watersz: strand: staaten en andere bockom"
16- "De bockemhang, of daar men haringh rookt"
17- "Het verstellen of boeten der haringh netten"

Frans Oehlen, medewerker afdeling Collectie

Kijk hier voor meer informatie over dit object