_
Een maand geleden was ik bij een werkoverleg die ging over de vraag hoe beter om te gaan met klachten, ergernissen en irritaties. Collega Janet Jagnarain van afdeling Beveiliging gaf de concrete suggestie in elk geval niet met dit soort zaken rond te blijven lopen, niet op je werk en trouwens ook niet privé. Laat je ongerief dus niet opstapelen tot een jaarlijkse mentale Schoonmaakdag. Het kan hierbij heel nuttig zijn, zodra je iets hoog zit wat je kwijt wil, dit aan het papier toe te vertrouwen. Papier roddelt niet. Het lucht op. Maak er een prop van en gooi het achter je weg. Je hebt je hart gelucht en je bent je ervan af!

Met al dat papier -om letterlijk of mentaal op te ruimen- moest ik denken aan een schilderij waar een vodje papier op de grond ligt. Het is het hier afgebeelde regentenstuk van het Burgerweeshuis, waar op de vloer van de vergaderzaal, de Regentenkamer, beneden links dat papiertje ligt. Bezoekers en zeker kinderen vinden het leuk te ontdekken dat de schilder hier naam en jaartal heeft achtergelaten: J. Ovens - 1663.

Frans Oehlen, medewerker afdeling Collectie

Kijk hier voor meer informatie over dit object