_
‘Toen in 1934 de Jordaanopstand uitbrak zat ik op de bewaarschool in de Anjelierstraat op de hoek van de, inmiddels al sinds jaren niet meer bestaande, Ratelwachtsteeg. De politie te paard trok met getrokken sabels door de straten onder luid gejoel van de bewoners, die alles wat hun in handen kwam naar beneden gooiden. Op school werden wij toen de gang in gedirigeerd en moesten, ieder onder de eigen kapstok, op de grond gaan zitten in bange afwachting wat er verder zou gaan gebeuren.
Op een gegeven ogenblik mochten wij naar huis waar we dan niet voor de ramen mochten komen want er werd voordurend door de politie gesommeerd: ‘Ramen en deuren dicht, of ik schiet.’

Tijdens de dagen van het oproer vielen vijf doden. Het hier afgebeelde schilderij van Chris Beekman heeft waarschijnlijk betrekking op een demonstratie, waartoe het communistische blad De Tribune destijds had opgeroepen. Van deze krant, die werd beticht van opruiing, werden de persen onklaar gemaakt en op 7 juli in beslag genomen. De Tribune nam zijn toevlucht tot het verspreiden van gestencilde noodedities, waarvan een exemplaar valt te lezen op de website van het I.I.S.G.(Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis).

Kijk hiervoor meer informatie over dit object