Op dit moment werk ik de informatievoorziening over de historische interieurs in Adlib bij (o.m. koppelen van gedigitaliseerde archiefstukken en digitale documentatie). Ik ben ook bij het kunstproject '1:1 stijlkamers' in Het Nieuwe Instituut betrokken.
Verder neem ik taken van Esmée waar, die op dit moment met zwangerschapsverlof is. Ik ben verantwoordelijk dat de foto's in Adlib worden ontsloten, hou me bezig met fotobestellingen en schrijf boeken in in Adlib.
Werkdagen en -plek: dinsdag t/m donderdag in de bibliotheek.